Previous slide
Next slide

LAKE & FOUNDTAIN PRINTING

WELCOME LAKE & FOUNDTAIN PRINTING

บริษัท เลคแอนด์ฟาวด์เท่น พริ้นติ้ง จำกัด ได้เริ่มก่อตั้ง ในปี พ.ศ.2537 ในสายงานธุรกิจโรงพิมพ์ เราสั่งสมประสบการณ์และเก็บเกี่ยวความชำนาญที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทุกด้าน บริษัทเรามีบุคลากรที่มีคุณภาพและความชำนาญในสายงานธุรกิจโรงพิมพ์ บริษัทฯให้ความสำคัญด้านการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ เพื่อปรับให้ทันยุคสมัยใหม่ และนอกจากนั้นยังลงทุนด้านการอบรมการให้ความรู้กับพนักงานและการลงทุนทางด้านติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีการพิมพ์จาก HEIDELBERG ในเรื่องของเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัย นอกจากนั้นเราได้นำเข้าเครื่องทำเพลทแม่พิมพ์โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์

OUR SERVICE

หากกำลังมองหางานสื่อพิมพ์ที่ดี รวดเร็ว มีคุณภาพ ราคาเป็นมิตรสามารถดูผลงานของพวกเราได้ที่นี่…

Book & Journal

งานพิมพ์หนังสือ

Calendar

งานพิมพ์ปฏิทิน

Commercial Print

งานพิมพ์โฆษณา

Packaging

งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์

Stationery Print

งานพิมพ์สำนักงาน

COMPUTER TO PLATE - CTP

เป็นเครื่องแรกจาก FUJIFILM จากการพัฒนาทั้งทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยี จึงมีผลทำให้การจัดการภายในโรงพิมพ์ตั้งแต่ขั้นตอน ก่อนพิมพ์ ( PRE-PRESS ) ขั้นตอนการพิมพ์ ( PRESS) และ ขั้นตอนหลังการพิมพ์ ( POST-PRESS ) ที่สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วครบถ้วนได้มาตรฐานทุกขั้นตอนของการผลิต

COMPUTER TO PLATE - CTP

เป็นเครื่องแรกจาก FUJIFILM จากการพัฒนาทั้งทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยี จึงมีผลทำให้การจัดการภายในโรงพิมพ์ตั้งแต่ขั้นตอน ก่อนพิมพ์ ( PRE-PRESS ) ขั้นตอนการพิมพ์ ( PRESS) และ ขั้นตอนหลังการพิมพ์ ( POST-PRESS ) ที่สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วครบถ้วนได้มาตรฐานทุกขั้นตอนของการผลิต

OUR CLIENTS

OUR PRINCIPLE

LAKE & FOUNDTAIN PRINTING

NEWS & PROMOTION

ข่าวสารและโปรโมชั่น

พบกับข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆ จาก Lake & Foundtain Printing

สั่งพิมพ์ครบ 10,000 บาท รับส่วนลดทันที 1,000 บาท

สั่งซื้อครั้งแรก ครบ 5,000 บาท รับส่วนลดทันที 500 บาท

เปิดรับสมัครพนักงาน