เกี่ยวกับเรา

บริษัท เลคแอนด์ฟาวด์เท่น พริ้นติ้ง จำกัด สายงานธุรกิจโรงพิมพ์

บริษัท เลคแอนด์ฟาวด์เท่น พริ้นติ้ง จำกัด ได้เริ่มก่อตั้ง 
ในปี พ.ศ.2537 ในสายงานธุรกิจโรงพิมพ์ เราสั่งสมประสบการณ์และเก็บเกี่ยวความชำนาญที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทุกด้าน  บริษัทเรามีบุคลากรที่มีคุณภาพและความชำนาญในสายงานธุรกิจโรงพิมพ์ บริษัทฯให้ความสำคัญด้านการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ เพื่อปรับให้ทันยุคสมัยใหม่ และนอกจากนั้นยังลงทุนด้านการอบรมการให้ความรู้กับพนักงานและการลงทุนทางด้านติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีการพิมพ์จาก HEIDELBERG  ในเรื่องของเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัย  นอกจากนั้นเราได้นำเข้าเครื่องทำเพลทแม่พิมพ์โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 

ภารกิจ  : 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการที่จะร่วมสร้างสรรค์ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ให้มีคุณภาพสูงสุด

วิสัยทัศน์  : 

บริษัทฯ มีเป้าหมายจะก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำในสายธุรกิจโรงพิมพ์ที่เข้าถึงจิตใจลูกค้า  โดยยึดถือหลักคุณภาพและบริการคือหัวใจของเรา

( COMPUTER TO PLATE – CTP) เป็นเครื่องแรกจาก FUJIFILM

จากการพัฒนาทั้งทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยี  จึงมีผลทำให้การจัดการภายในโรงพิมพ์ตั้งแต่ขั้นตอน ก่อนพิมพ์  ( PRE-PRESS )  ขั้นตอนการพิมพ์ ( PRESS)  และ ขั้นตอนหลังการพิมพ์ ( POST-PRESS )  ที่สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วครบถ้วนได้มาตรฐานทุกขั้นตอนของการผลิต  เรามี QC คอยตรวจสอบทุกขั้นตอนของการผลิต  และตรงเวลาตามที่ลูกค้าต้องการ  ทำให้ธุรกิจโรงพิมพ์ ของ บริษัท เลคแอนด์ฟาวด์เท่น พริ้นติ้ง จำกัด  มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  เห็นได้จากผลงานด้านงานพิมพ์ของบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  เรามุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้สูงสุด  เป็นที่รู้จักในวงการพิมพ์เป็นเวลานาน

OUR PRINCIPLE

LAKE & FOUNDTAIN PRINTING

ภารกิจ

คลิกเพื่อดูเพิ่ม...

ภารกิจ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการที่จะร่วมสร้างสรรค์ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ให้มีคุณภาพสูงสุด

วิสัยทัศน์

คลิกเพื่อดูเพิ่ม...

วิสัยทัศน์

บริษัทฯ มีเป้าหมายจะก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำในสายธุรกิจโรงพิมพ์ที่เข้าถึงจิตใจลูกค้า โดยยึดถือหลักคุณภาพและบริการคือหัวใจของเรา