ใบปลิว
ใบปลิว A3 ( 42 x 29.5 cm.)
 พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน  กระดาษอาร์ตกระดาษปอนด์
จำนวน / ใบ100 แกรม130 แกรม80 แกรม
ราคารวมราคารวมราคารวม
50010.60      5,300.0011.10      5,550.009.90     4,950.00
1,0005.50      5,500.005.75      5,750.005.15     5,150.00
2,0003.15      6,300.003.35      6,700.002.97     5,940.00
3,0002.40      7,200.002.60      7,800.002.28     6,840.00
5,0001.75      8,750.001.90      9,500.001.68     8,400.00
10,0001.25    12,500.001.35    13,500.001.21   12,100.00
ราคาไม่รวมค่าจัดส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ใบปลิว A3 ( 42 x 29.5 cm.)
พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน  กระดาษอาร์ต      กระดาษปอนด์ 
จำนวน / ใบ100 แกรม130 แกรม80แกรม
ราคารวมราคารวมราคารวม
50010.90       5,450.0011.50       5,750.0010.30     5,150.00
1,0005.65       5,650.005.95       5,950.005.35     5,350.00
2,0003.25       6,500.003.35       6,700.003.07     6,140.00
3,0002.50       7,500.002.65       7,950.002.38     7,140.00
5,0001.85       9,250.002.00     10,000.001.78     8,900.00
10,0001.30     13,000.001.45     14,500.001.26   12,600.00
ราคาไม่รวมค่าจัดส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

 

ใบปลิว A4  ( 21 x 29.5 cm.)
  พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน  กระดาษอาร์ต    กระดาษปอนด์
จำนวน / ใบ100 แกรม130 แกรม80 แกรม
ราคารวมราคารวมราคารวม
50010.20       5,100.0010.40       5,200.009.60     4,800.00
1,0005.30       5,300.005.40       5,400.005.00     5,000.00
2,0002.80       5,600.002.90       5,800.002.65     5,300.00
3,0002.00       6,000.002.10       6,300.001.90     5,700.00
5,0001.35       6,750.001.45       7,250.001.20     6,000.00
10,0000.85       8,500.000.95       9,500.000.82     8,200.00
ราคาไม่รวมค่าจัดส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

 

ใบปลิว A4  ( 21 x 29.5 cm.)
  พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน  กระดาษอาร์ต    กระดาษปอนด์
จำนวน / ใบ100 แกรม130 แกรม80 แกรม
ราคารวมราคารวมราคารวม
50010.40      5,200.0010.60      5,300.009.80     4,900.00
1,0005.40      5,400.005.50      5,500.005.10     5,100.00
2,0002.90      5,800.003.00      6,000.002.75     5,500.00
3,0002.10      6,300.002.20      6,600.002.00     6,000.00
5,0001.45      7,250.001.55      7,750.001.40     7,000.00
10,0000.95      9,500.001.00    10,000.000.87     8,700.00
ราคาไม่รวมค่าจัดส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ใบปลิว A5 ( 14.5 x 21 cm.)
 พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน  กระดาษอาร์ต    กระดาษปอนด์
จำนวน / ใบ100 แกรม130 แกรม80 แกรม
ราคารวมราคารวมราคารวม
5009.40      4,700.009.60      4,800.009.00     4,500.00
1,0004.90      4,900.005.00      5,000.004.70     4,700.00
2,0002.60      5,200.002.70      5,400.002.50     5,000.00
3,0001.80      5,400.001.85      5,550.001.73     5,190.00
5,0001.10      5,500.001.15      5,750.001.06     5,300.00
10,0000.67      6,700.000.75      7,500.000.65     6,500.00
ราคาไม่รวมค่าจัดส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ใบปลิว A5 ( 14.5 x 21 cm.)
 พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน  กระดาษอาร์ต    กระดาษปอนด์
จำนวน / ใบ100 แกรม130 แกรม80 แกรม
ราคารวมราคารวมราคารวม
5009.60       4,800.0010.60       5,300.009.20     4,600.00
1,0005.00       5,000.005.10       5,100.004.80     4,800.00
2,0002.70       5,400.002.80       5,600.002.60     5,200.00
3,0001.90       5,700.001.95       5,850.001.83     5,490.00
5,0001.20       6,000.001.25       6,250.001.16     5,800.00
10,0000.72       7,200.000.80       8,000.000.70     7,000.00
ราคาไม่รวมค่าจัดส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ปฏิทิน
   ปฏิทินตั้งโต๊ะ  5×7  นิ้ว  
ห่วงสีขาว 4 ข้อ 2 ช่วง  ฐานจั่วปังสีขาว
จำนวน ( ชุด )ราคาต่อชุด (บาท)
5001,0002,0003,0004,0005,00010,000
5 x 7 นิ้ว 8 แผ่น 230 แกรม26.0020.2017.0015.5014.8014.4514.00
5 x 7 นิ้ว 14 แผ่น 230 แกรม40.0028.6022.0020.0019.2018.8017.70
        
5 x 7 นิ้ว 8 แผ่น 260 แกรม29.4020.0017.0015.5015.2014.9014.40
5 x 7 นิ้ว 14 แผ่น 260 แกรม43.5029.0024.0021.0020.2019.7018.70
        
5 x 7 นิ้ว 8 แผ่น 310 แกรม30.6021.0018.0017.0016.1015.8015.30
5 x 7 นิ้ว 14 แผ่น 310 แกรม45.7031.0026.0024.0022.0021.5020.50
        
ราคาไม่รวมค่าจัดส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
    ปฏิทินตั้งโต๊ะ  6×8  นิ้ว 
ห่วงสีขาว 4 ข้อ 2 ช่วง  ฐานจั่วปังสีขาว
จำนวน ( ชุด )ราคาต่อชุด (บาท)
5001,0002,0003,0004,0005,00010,000
6 x 8 นิ้ว 8 แผ่น 230 แกรม27.5020.0017.5016.0015.5014.5014.00
6 x 8 นิ้ว 14 แผ่น 230 แกรม45.0032.0025.0021.3021.0019.0018.00
        
6 x 8 นิ้ว 8 แผ่น 260 แกรม29.0021.0018.0017.0016.0015.0014.50
6 x 8 นิ้ว 14 แผ่น 260 แกรม46.0032.5026.0022.0021.5020.0019.00
        
6 x 8 นิ้ว 8 แผ่น 310 แกรม33.0023.0020.0019.0018.0017.0016.50
6 x 8 นิ้ว 14 แผ่น 310 แกรม50.0036.6029.0025.5024.5023.0022.00
        
ราคาไม่รวมค่าจัดส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ปฏิทินตั้งโต๊ะ  7×10  นิ้ว
ห่วงสีขาว 4 ข้อ 2 ช่วง  ฐานจั่วปังสีขาว
จำนวน ( ชุด )ราคาต่อชุด (บาท)
5001,0002,0003,0004,0005,00010,000
7 x 10 นิ้ว 8 แผ่น 230 แกรม43.0032.0026.0025.0024.0023.6022.60
7 x 10 นิ้ว 14 แผ่น 230 แกรม65.5046.2036.0033.0031.0030.0029.00
        
7 x 10 นิ้ว 8 แผ่น 260 แกรม45.0034.0028.0026.0025.0024.5023.60
7 x 10 นิ้ว 14 แผ่น 260 แกรม70.0049.0040.0035.0033.0031.8031.00
        
7 x 10 นิ้ว 8 แผ่น 310 แกรม52.1037.6030.0029.0026.8026.3025.40
7 x 10 นิ้ว 14 แผ่น 310 แกรม81.8056.4044.0041.0036.6035.4034.60
ราคาไม่รวมค่าจัดส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
   ปฏิทินตั้งโต๊ะ  5×7  นิ้ว
ห่วงสีขาวตลอดแนว  ฐานจั่วปังสีขาว
จำนวน ( ชุด )ราคาต่อชุด (บาท)
5001,0002,0003,0004,0005,00010,000
5 x 7 นิ้ว 8 แผ่น 230 แกรม31.0025.2022.0025.5019.8019.4519.00
5 x 7 นิ้ว 14 แผ่น 230 แกรม45.0033.6027.0025.0024.2023.8022.70
        
5 x 7 นิ้ว 8 แผ่น 260 แกรม34.4025.0022.0020.5020.2019.9019.40
5 x 7 นิ้ว 14 แผ่น 260 แกรม48.5034.0029.0026.0025.2024.7023.70
        
5 x 7 นิ้ว 8 แผ่น 310 แกรม35.6026.0023.0022.0021.1020.8020.30
5 x 7 นิ้ว 14 แผ่น 310 แกรม50.7036.0031.0029.0027.0026.5025.50
ราคาไม่รวมค่าจัดส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ปฏิทินตั้งโต๊ะ  6×8  นิ้ว  
ห่วงสีขาวตลอดแนว  ฐานจั่วปังสีขาว
จำนวน ( ชุด )ราคาต่อชุด (บาท)
5001,0002,0003,0004,0005,00010,000
6 x 8 นิ้ว 8 แผ่น 230 แกรม32.5025.0022.5021.0020.5019.5019.00
6 x 8 นิ้ว 14 แผ่น 230 แกรม50.0037.0030.0026.3026.0024.0023.00
        
6 x 8 นิ้ว 8 แผ่น 260 แกรม34.0026.0023.0022.0021.0020.0019.50
6 x 8 นิ้ว 14 แผ่น 260 แกรม51.0037.5031.0027.0026.5025.0024.00
        
6 x 8 นิ้ว 8 แผ่น 310 แกรม38.0028.0025.0024.0023.0022.0021.50
6 x 8 นิ้ว 14 แผ่น 310 แกรม55.0041.6034.0030.5029.5028.0027.00
ราคาไม่รวมค่าจัดส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

 

ปฏิทินตั้งโต๊ะ  7×10  นิ้ว  
ห่วงสีขาวตลอดแนว  ฐานจั่วปังสีขาว
จำนวน ( ชุด )ราคาต่อชุด (บาท)
5001,0002,0003,0004,0005,00010,000
7 x 10 นิ้ว 8 แผ่น 230 แกรม48.0037.0031.0030.0029.0028.6027.60
7 x 10 นิ้ว 14 แผ่น 230 แกรม70.5051.2041.0038.0036.0035.0034.00
        
7 x 10 นิ้ว 8 แผ่น 260 แกรม50.0039.0033.0031.0030.0029.5028.60
7 x 10 นิ้ว 14 แผ่น 260 แกรม75.0054.0045.0040.0038.0036.8036.00
        
7 x 10 นิ้ว 8 แผ่น 310 แกรม57.1042.6035.0034.0031.8031.3030.40
7 x 10 นิ้ว 14 แผ่น 310 แกรม86.8061.4049.0046.0041.6040.4039.60
ราคาไม่รวมค่าจัดส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

 

โปสการ์ด
โปสการ์ด 
พิมพ์  4 สี 1 ด้าน  อาร์ตการ์ด 260 แกรม 
จำนวน (ใบ)ราคาต่อใบ ( บาท )
4 x 6  นิ้ว5 x 7  นิ้ว6 x 8  นิ้ว7 x 10  นิ้ว
1005.005.0010.0010.00
2004.004.008.008.00
5003.003.004.004.00
8001.702.703.443.44
1,0002.302.303.053.05
2,0001.682.052.052.22
5,0000.901.321.321.88
10,0000.661.061.061.82
ราคาไม่รวมค่าจัดส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
โปสการ์ด 
พิมพ์  4 สี 2 ด้าน  อาร์ตการ์ด 260 แกรม 
จำนวน (ใบ)ราคาต่อใบ ( บาท )
4 x 6  นิ้ว5 x 7  นิ้ว6 x 8  นิ้ว7 x 10  นิ้ว
1008.758.7514.0014.00
2006.006.0012.0012.00
5003.003.005.406.76
8003.003.003.755.13
1,0002.703.003.204.46
2,0001.502.252.253.27
5,0001.311.901.902.40
10,0000.951.501.502.00
ราคาไม่รวมค่าจัดส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
โปสการ์ด  อาร์ตการ์ด  310แกรม
จำนวน (ใบ)ราคาต่อใบ ( บาท )
4 x 6 นิ้ว  4 x 6 นิ้ว 5 x 7 นิ้ว  5 x 7 นิ้ว 
พิมพ์ 4 สี 1 ด้านพิมพ์ 4 สี 2 ด้านพิมพ์ 4 สี 1 ด้านพิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
ไม่เคลือบเคลือบ PVC ด้าน ไม่เคลือบเคลือบ PVC ด้านไม่เคลือบเคลือบ PVC ด้าน ไม่เคลือบเคลือบ PVC ด้าน
10038.5041.5038.5041.5038.5041.5038.5041.50
20020.0021.5020.5022.0020.0021.5022.5022.00
30013.5014.5014.0015.0013.5014.5014.0015.00
5009.009.609.209.809.009.609.2010.00
8006.006.406.507.106.006.506.507.40
1,0005.305.705.706.205.305.805.706.30
2,0003.203.503.404.003.203.703.404.30
ราคาไม่รวมค่าจัดส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

 

แผ่นพับ
แผ่นพับ A3  ( 42 x 29.5 cm.)
จำนวน (ใบ)พิมพ์4 สี 2 ด้าน   ราคาต่อใบ (บาท)
ปอนด์ 70 แกรมปอนด์ 80แกรมอาร์ต 100แกรมอาร์ต 130แกรมอาร์ต 160แกรม
10029.1629.7631.0032.6334.31
20015.4415.7716.4717.3818.33
30010.8511.1011.6212.3012.97
5007.877.968.158.418.77
1,0005.225.334.505.205.40
2,0003.143.212.803.003.20
3,0002.452.522.252.572.65
5,0001.891.961.501.842.02
6,0001.761.841.441.701.88
10,0001.481.551.261.431.60
20,0001.481.551.131.291.48
50,0001.031.101.091.251.41
100,0000.900.971.061.221.38
ราคาไม่รวมค่าพับ ค่าจัดส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

 

แผ่นพับ A4 ( 21 x 29.5 cm.)
จำนวน (ใบ)พิมพ์4 สี 2 ด้าน   ราคาต่อใบ (บาท)
ปอนด์ 70 แกรมปอนด์ 80แกรมอาร์ต 100แกรมอาร์ต 130แกรมอาร์ต 160แกรม
10018.8418.9519.1819.5119.96
2009.569.649.7910.0110.31
3006.476.536.666.847.09
5004.004.044.163.004.52
1,0002.642.682.302.402.75
2,0001.591.531.401.451.60
3,0001.231.271.051.151.25
5,0000.890.900.750.850.95
6,0000.840.850.740.840.94
10,0000.670.680.680.780.88
20,0000.490.500.540.610.68
50,0000.390.400.470.540.62
100,0000.370.380.450.520.60
ราคาไม่รวมค่าพับ ค่าจัดส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

 

แผ่นพับ A5  ( 14.5 x 21 cm.)
จำนวน (ใบ)พิมพ์4 สี 2 ด้าน   ราคาต่อใบ (บาท)
ปอนด์ 70 แกรมปอนด์ 80แกรมอาร์ต 100แกรมอาร์ต 130แกรมอาร์ต 160แกรม
5003.863.893.964.061.19
10002.002.022.082.162.26
20001.311.341.251.301.45
30001.011.030.900.951.05
4,0000.800.810.730.780.83
5,0000.710.730.700.750.77
6,0000.620.630.640.680.71
7,0000.570.580.570.610.64
8,0000.520.530.480.530.58
9,0000.460.470.450.500.55
10,0000.420.430.400.460.50
20,0000.370.380.360.400.45
50,0000.310.330.330.320.35
100,0000.260.280.260.290.33
ราคาไม่รวมค่าพับ ค่าจัดส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
แผ่นพับ F14 ( 21 x 35.6 cm.)
จำนวน (ใบ)พิมพ์4 สี 2 ด้าน   ราคาต่อใบ (บาท)
ปอนด์ 70 แกรมปอนด์ 80แกรมอาร์ต 100แกรมอาร์ต 130แกรมอาร์ต 160แกรม
10036.7036.8037.0037.2637.64
20018.5318.6018.7518.9519.23
30012.4712.5412.6712.8413.10
5007.627.687.807.968.19
1,0004.995.045.155.305.50
2,0002.922.973.073.223.44
3,0002.232.282.382.512.71
5,0001.681.731.831.972.16
6,0001.581.591.701.842.03
10,0001.271.321.421.561.75
20,0001.061.111.211.351.54
50,0000.820.860.961.101.29
100,0000.690.730.830.971.16
ราคาไม่รวมค่าพับ ค่าจัดส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %