Our Serviecs/บริการของเรา Our Serviecs/บริการของเรา

Offset Printing/บริการพิมพ์ออฟเซ็ท

งานพิมพ์ระบบออฟเซ็ทสามารถผลิตงานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงจนถึงสูงมาก เครื่องพิมพ์มีหลายขนาด มีทั้งเครื่องพิมพ์ 1 สี 2 สี 4 สี 5 สี หรือมากกว่านั้น ตัวอย่างงานพิมพ์ออฟเซ็ท เช่น พิมพ์แผ่นพับ พิมพ์ใบปลิว พิมพ์หนังสือ พิมพ์วารสาร พิมพ์นิตยสาร พิมพ์โบชัวร์ พิมพ์แคตตาล็อค พิมพ์ปฏิทิน บรรจุภัณฑ์กระดาษ งานพิมพ์ใช้ในสำนักงาน ฯลฯ

Digital Printing/บริการพิมพ์ดิจิตอล

shutterstock_368401037

บริการงานพิมพ์แบบดิจิตอลที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากลูกค้าสามาถพิมพ์งานจำนวนน้อย เช่น 100 ฉบับ ตามที่ต้องการได้ในเวลาเร่งด่วน ดังนั้น บริการนี้จะช่วยให้คุณลดค่าใช้จ่ายและร่นระยะเวลาในการพิมพ์ลงไปได้อีกมาก โดยงานพิมพ์ที่ได้รับนั้นยังมีคุณภาพดีเท่าเดิม

Graphic Design/บริการออกแบบ

shutterstock_522344452

ทีมงานออกแบบสามารถสร้างสรรค์งาน
ตามที่ท่านต้องการ

Consult & Plan/ให้คำปรึกษาและวางแผน

shutterstock_758040853

ให้คำปรึกษาและวางแผนการสร้างสรรค์งานพิมพ์
ให้คุ้มค่ากับงบประมาณ วางแผนการทำงาน
อย่างเป็นระบบ

Delivery Service / บริการจัดส่ง

ทางเรา มีบริการจัดส่งสินค้าถึงมือคุณ ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล
และหากคุณต้องการที่จะจัดส่งด้วยบริการอื่น อาทิ เช่น ไปรษณีย์ไทย เคอรี่ เอ็กเพรส Deliveree ฯลฯ ทางเรามีความยินดีที่จะประสานงานการจัดส่งเพื่อให้สินค้าถึงมือคุณทันตามความต้องการ